Strona głównaPublikacje

Publikacje

Zestawienie w porządku chronologicznym
(wytłuszczono publikacje zagraniczne):
 1. Mrówka R., Pieniążek J., Dobkiewicz A., Urbańczyk R., Piętka M., Łątka D., Kasprzak J.: Znaczenie stymulacji wybranych struktur mózgu przy pomocy zewnątrzpochodnych bodźców aferentnych w reintegracji jego funkcji w pourazowym zespole apalicznym. W: Sympozjum Urazy Czaszkowo - Mózgowe, Jarnołtówek k. Głuchołaz 11- 12.05.1990 , streszcz.
 2. Mrówka R., Kasprzak J., Urbańczyk R., Łątka D.: Somatosensoryczne potencjały wywołane w diagnostyce i ocenie wyników leczenia pourazowego zespołu apalicznego - doniesienie wstępne. W: Konf. Nauk. Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów., Rzeszów-Jawor, 26- 29.9.1991 , streszcz.
 3. Mrówka R., Kasprzak J., Urbańczyk R., Łątka D.: The prognostic value of somatosensory evoked potentials in brain contusion and in therapy of posttraumatic apallic syndrome. Neurol. Nchir. Pol. 1993, 27(Supl.2), 249-253.
 4. Kasprzak J., Łątka D., Mrówka R.: Somatosensoryczne i słuchowe potencjały wywołane w diagnostyce i prognozowaniu w ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych. W: Konferencja Naukowa Komisji Urazów Układu Nerwowego oraz Komisji Ciśnienia Wewnątrzczaszkowego Kon. Nauk Neurologicznych PAN, Rydzyno, Zamek Sułkowskich 26- 27.04.1993 , streszcz.
 5. Łątka D., Kasprzak J., Szydlik W., Mrówka R.: Aminokwasy płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi w przebiegu zaburzeń krążenia i metabolizmu mózgowego. W: Zjazd Pol.Tow.Neurochir., Szczecin-Międzyzdroje 24- 26.09.1993 , streszcz. s.73.
 6. Pieniążek J., Mrówka R., Łątka D., Dobkiewicz A., Waligora M.: „Waski kanał kręgowy" w odcinku lędźwiowym - wybrane problemy diagnostyki RTG. W: I Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Tuczno k. Piły 17- 19.12.1993 , streszcz.
 7. Pieniążek  J., Mrówka R., Łątka D., Dobkiewicz A: Problemy diagnostyczne w rozpoznawanych ambulatoryjnie przypadkach dyskopatii szyjnej. W: I Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Tuczno k. Piły 17- 19.12.1993 , streszcz.
 8. Pieniążek  J., Łątka D., Mrówka R: Spondylopatia szyjna o ostrym przebiegu klinicznym - znaczenie badań MRI. W: I Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Tuczno k. Piły 17- 19.12.1993 , streszcz.
 9. Łątka D., Szydlik W., Kasprzak J., Mrówka R.: Aminokwasy płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi w przebiegu ciężkich zaburzeń krążenia i metabolizmu mózgowego. Neurol. Nchir. Pol. 1994, 28 (Supl.2), t.II, 437-443.
 10. Hendryk S., Łątka D., Mrówka R.: Wpływ czynników i warunków powstałych w okresie przedszpitalnym na skuteczność leczenia chorych z ciężkimi obrażeniami czaszkowo-mózgowymi. W: Konferencja Naukowa "Medycyna Katastrof", Konotop k. Drawska Pomorskiego 12 - 14.06.1994 , streszcz.
 11. Łątka D., Szydlik W., Mrówka R.: Results of microsurgical treatment of intracranial arteriovenous m alf ormations. W: Zjazd Pol.Tow.Neurochir., Łódź 29.09.- 1.10.1994 , streszcz.
 12. Hendryk S., Jarząb B., Łątka D., Mrówka R.: CRF levels in cerebrospinal fluid in patients with vasospasm after subrachnoid haemorrhage. W: Zjazd Pol.Tow.Neurochir., Łódź 29.09.- 1.10.1994 , streszcz. s.20.
 13. Szydlik W., Łątka D., Mrówka R.: Surgical management of multiple intracranial aneurysms. W: Zjazd Pol.Tow.Neurochir., Łódź 29.09.- 1.10.1994 , streszcz. s.41.
 14. Hendryk S., Łątka D., Mrówka R.: Wpływ wybranych czynników na śmiertelność w przebiegu urazów czaszkowo-mózgowych ze szczególnym uwzględnieniem urazu wielonarządowego. W:  I Krajowy Zjazd Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych. Wrocław 11- 12.11.1994 , streszcz.
 15. Hendryk S., Mrówka R., Łątka D.: Mikrochirurgiczne zespolenie tętnic zewnątrz-wewnątrzczaszkowych w zespołach niedokrwiennych mózgu - wyniki angiografii kontrolnej. W: 3 Sympozjum Mikrochirurgii, Wrocław 1- 3.06.1995 , streszcz.
 16. Mrówka R., Hendryk S., Łątka D., Kasprzak J.: Zacisk stabilizująco-hemostatyczny w zespoleniach mikronaczyniowych typu "koniec do boku". W: 3 Sympozjum Mikrochirurgii, Wrocław 1- 3.06.1995 , streszcz.
 17. Mrówka R., Hendryk S., Łątka D., Kasprzak J.: Early rehabilitation after cerebral contusion with special reference to the patients endangered by apallic syndrome. W: 3rd German-Polish Neurosurgical Symposium "Traumatic lesions of the CNS", Seeheim-Jugenheim/Germany 6- 8.07.1995 , abstr.
 18. Hendryk S., Jarząb B., Jedrzejowska-Szypułka H., Łątka D.: The influence of Corticotropin-Releasing-Factor (CRF) on b-endorfin concentration in cerebrospinal fluid of rats during the vasospasm following subarachnoid hemorrhage. W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroimmunoendokrynologów. Lądek Zdrój 8-10. 09.1995, streszcz.
 19. Łątka D., Hendryk S., Kasprzak J., Mrówka R.: Epidemiological trends of head trauma in the highly urbanized region of Upper Silesia ( Poland ) on the base of 11-years clinical experience. W: World Federation of Neurosurgical Societies - Meeting '95 - Neurotraumatology Comittee, Thessaloniki ( Greece ) 16- 19.11.1995 , abstr.
 20. Hendryk S., Jarząb B., Mrówka R., Jędrzejewska-Szypułka H., Łątka D., Jośko J.: Wpływ narastającego skurczu naczyniowego u chorych po krwotoku podpajęczynówkowym na zmiany stężenia alfa-endorfiny w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy krwi.  W: Zjazd Pol.Tow.Neurochir., Wrocław 21- 23.09.1995 , streszcz.w jęz.pol. i w jęz.ang. s.199-200.
 21.   Łątka D., Szydlik W., Glaubic-Łątka M., Mrówka R.: Przypadek zespołu Morgagniego-Morela-Stewarta z bólami głowy dominującymi w obrazie choroby, leczony operacyjnie. Neurol.Nchir.Pol. 1995, 29(2), 253-256.
 22. Łątka D., Szydlik W., Kozub D., Mrówka R.: Nowopowstałe wewnątrzczaszkowe tętniaki workowate ujawnione w okresie kilku lat od operacji tętniaka w innej lokalizacji - opis dwóch przypadków. Neurol. Nchir. Pol. 1995, 29(4), 613-621.
 23. Pieniążek J., Mrówka R., Łątka D.: Diagnostic problems in cervical spondylotic discopathy and myelopathy. Revista Chilena De Neurocirugia , Chile . Vol.9(14)1995.
 24. Pieniążek J., Mrówka R., Łątka D.: Lumbar spinal stenosis - the diagnostic considerations. Revista Chilena De Neurocirugia , Chile . Vol. 10 (15) 1996.
 25. Jośko J., Hendryk S., Jedrzejowska-Szypułka H., Gwóźdź B., Herman S., Łątka D., Kopeć N.: Atrial natriuretic peptide secretion following subarachnoid hemorrhage in spontaneously hypertensive rats. J Physiol Pharmacol. 1996 Dec; 47(4): 641-8.
 26. Hendryk S., Łątka D., Mrówka R.: The transcallosal approach in the colloid cyst III-rd ventricle resection. W: 1st Polish-Czech-Slovak Symposium of Neurosurgical Societes, Polanica Zdrój 10- 12.10.1996 , s.1-5, abstr.
 27. Hendryk S., Łątka D., Mrówka R., Urbańczyk R.: Anterior transcallosal approach in the intraventricular tumors operations.  W: European Association Neurosurgeron Societies Winter Meeting, Messina-Taormina ( Italy ) 22- 25.02.1996 , s.1-7, abstr.
 28. Mrówka R., Hendryk S., Łątka D., Dobkiewicz A.: Transposition of omentum to the brain in patients after ischemic stroke. W: 6th International Meeting of the Omentum Club, Munchen ( Germany ) 19- 21.09.1996 , p.1-12, abstr.
 29. Hendryk S., Jarząb B., Mrówka R., Jędrzejowska-Szypulka H., Łątka D., Jośko J.: Wpływ narastającego skurczu naczyniowego u chorych po krwotoku podpajączynówkowym na zmiany stężenia b-endorfiny w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy krwi. Neurol. Nchir. Pol. 1996, 30, Supl.Nr 4, 453-459.
 30. Łątka D.: Sprawozdanie z Europejskiego Kursu Neurochirurgii EANS-u Ossiach-Klagenfurt, Austria, 9- 15.09.1995. Neurol. Nchir. Pol. 1996,30(1),167-168.
 31. Łątka D.: Sprawozdanie z Sympozjum Neurotrauma95 zorganizowanego przez Komitet Neurotraumatologii Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych, Saloniki-Grecja, 16- 19 listopada 1995 . Neurol. Nchir. Pol. 1996, 30(2), 359.
 32. Hendryk S., Łątka D., Mrówka R.: Operacje guzów wewnątrzkomorowych drogą poprzez ciało modzelowate. Przegląd Lekarski.1996, 53, Suppl.1, 289-291.
 33. Hendryk S., Pojda S., Mrówka R., Łątka D.: Własne doświadczenia w operacyjnym leczeniu guzów oczodołu z dostepu czołowo-oczodołowego w zespole neurochirurg-okulista. W: Zjazd Pol.Tow.Neurochirurgów, Krynica Morska 29.05- 1.06.1997 , streszcz. s.nlb.141.
 34. Hendryk S., Czecior E., Mrówka R., Łątka D.: Removal of the large tumor infiltrating nasal cavity, paranasal sinuses, orbit and skull base - video presentation on technique operation. 33 Jahrestagung der Osterreichischen Gesellschaft fur Neurochirurgie. Durnstein-Krems-Wachau, 26- 28 September 1997 , abstr.
 35. Łątka D., Hendryk S., Mrówka R.: Does the progress in the therapy improve the outcome from head injury? Epidemiological study based on the clinical material from one decade. 33 Jahrestagung der Osterreichischen Gesellschaft fur Neurochirurgie. Durnstein-Krems-Wachau, 26- 28 September 1997 , abstr.
 36. Łątka D., Hendryk St., Słowiński J., Pieniażek J., Mrówka R.: Mnogie torbiele nadoponowe w odcinku piersiowym kręgosłupa współistniejące z zespołem obrzęku limfatycznego kończyn dolnych (chorobą Milroya). Neur.Neurochir.Pol.1997, 31, 2, 349.
 37. Mrówka R., Hendryk S., Łątka D.: Omental transposition to the ischemic brain. Critical review on the basis of the results of 60 patients operated upon. Reprinted from 11-th Intern.Congress of Neurological Surgery. Amsterdam ,The Netherlands . 6- 11 July 1997 .  Monduzzi Editore. International Proceedings Division. Ed P.Balos. Bologna : Monduzzi Editore 1997, pp 1011-1015.
 38. Łątka D., Hendryk S., Mrówka R., Urbańczyk R., Szydlik W.: Rejestracja i prowadzenie chorych po urazach czaszkowo-mózgowych w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej AM w Bytomiu. Medycyna Praktyczna, Neurotraumatologia, 1/1998, 16.
 39. Palugniok R., Kochańska-Dziurowicz A., Mrówka R., Łątka D., Sanetra-Wieczorek M.: Zaburzenia wybranych elementów układu hormonalnego u chorych po urazie czaszkowo-mózgowym. Medycyna Praktyczna, Neurotraumatologia, 1/1998, 24.
 40. Glaubic-Łątka M., Łątka D., Bury W.: Perspektywy stosowania ultradźwięków  w neurodiagnostyce. Neurol. Nchir. Pol. 1999, 33(4), 883.
 41. Łątka D., Czerwiński K., Hendryk S., Mrówka R.: Efficacy of the ultrasound technique in the intraoperative evaluation of the different kinds of brain lesions. W: The Annual Meeting of the Egyptian Society of Neurological Surgeons, Cairo ( Egypt ) 8- 12.03.1999 , abstr.
 42. Kołodziej W., Kita P., Podgórski D., Czerwiński K,  Łątka D.: Ostry pourazowy krwiak nadtwardówkowy - opis czterech przypadków leczonych zachowawczo. Neurol. Nchir. Pol. 1999, 33(4), 995.
 43. Łątka D.: Sprawozdanie z Kongresu Egipskiego Towarzystwa Neurochirurgów zorganizowanego z okazji jubileuszu 50-lecia Neurochirurgii w Egipcie. Kair, Egipt, 8-12 marca 1999r. Neurol. Nchir. Pol. 1999, 33(3), 713.
 44. Krzeszowiec T., Łątka D., Podgórski D., Czerwiński K., Mrówka R.: The contralateral trigeminal neuralgia in the course of cerebellopontine angle cholesteatoma. W: 1-st Virtual Meeting on Neurosurgery and 6th Cuban Congress, Havana ( Cuba ) 13- 17.12.1999 , abstr.
 45. Łątka D., Kita P., Czerwiński K., Hendryk S., Mrówka R.: The usefulness of the intraoperative power Doppler ultrasound in neurosurgery - preliminary report. W: 1-st Virtual Meeting on Neurosurgery and 6th Cuban Congress, Havana ( Cuba ) 13- 17.12.1999 , abstr.
 46. Kita P., Łątka D., Czerwiński K., Szczurek Z.: Posttraumatic (?) haemangiothelioma of the calvarial region - preliminary case report. W: 1-st Virtual Meeting on Neurosurgery and 6th Cuban Congress, Havana ( Cuba ) 13- 17.12.1999 , abstr.
 47. Kołodziej W., Łątka D., Krzeszowiec T., Podgórski D., Czerwiński K.:  Multifocal malignant glioma - preliminary report of 2 cases. W: 1-st Virtual Meeting on Neurosurgery and 6th Cuban Congress, Havana ( Cuba ) 13- 17.12.1999 , abstr.
 48. Maj B., Łątka D., Kita P., Czerwiński K.: Cystic Meningioma: Three Cases Report. W: 1-st Virtual Meeting on Neurosurgery and 6th Cuban Congress, Havana ( Cuba ) 13- 17.12.1999 , abstr.
 49. Łątka D., Glaubic-Łątka M., Kita.P, Czerwiński K.: Skuteczność najnowocześniejszych technik ultrasonograficznych w śródoperacyjnej diagnostyce neurochirurgicznej. Neurol. Nchir. Pol. 2000, 34(6), 1241-1249.
 50. Łątka D., Maj B., Kita P., Kolodziej W., Glaubic-Łątka M.: Traumatic intracranial aneurysm - the possible role of intraoperative Power Doppler sonography in the emergent procedures for the hematoma removal - case report. W: The Pannonian Symposium on CNS Injury. Pécs, Hungary . August 17-20, 2000, abstr.
 51. Łątka D.: Sprawozdanie z Sympozjum Pannońskiego - urazy OUN, Pecs, Wegry, 17- 20.08.2000. Neurol. Nchir. Pol.2000, 34(6), 1307-1309.
 52. Maj B., Kołodziej W., Łątka D.: Wewnątrzczaszkowy ropniak nadoponowy: opis przypadku.  Neurol. Nchir. Pol. 2001, 34(2), 399-409.
 53. Podgórski D., Krzeszowiec T., Kołodziej W., Łątka D.: Zmienność obrazów radiologicznych OUN w przebiegu leczenia sterydami u chorej z podejrzeniem pierwotnego chłoniaka mózgu. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Białystok 14-16.09.2000r., streszcz.
 54. Kołodziej W, Krzeszowiec T., Podgórski D, Maj B, Łątka D.: Mnogi glejak złośliwy w odrębnej lokalizacji.  W: Zjazd PTNch, Rzeszów, 25- 27.10.2001 , streszcz.
 55. Krzeszowiec T., Kołodziej W., Łątka D., Czerwiński K.: Krwawienia do OUN w przebiegu skazy krwotocznej. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Bydgoszcz, wrzesień 2002 r., streszcz.
 56. Maj B., Łątka D., Kita P.: Oponiaki torbielowate: opis trzech przypadków.  Neurol. Nchir. Pol. 2002, 2002, 36(1), 199-206.
 57. Maj B., Łątka D., Kita.P., Kołodziej W., Szejner-Maj M.: Three cases of monstrous, solitary tumors of the skull (intra/extracranial) with different origin. 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney, Australia 16-20th September 2001, abstr.
 58. Łątka D, Maj B, Glaubic-Łątka M, Kita P., Kołodziej W: Intraoperative Power Doppler ultrasound technique in the emergent neurosurgical procedures for the intracerebral hemorrhage. Proceedings for the 12th World Congress of Neurosurgery. OpenBook Publishers, Adelaide , South Australia 2001, 650-653.
 59. Łątka M., Glaubic-Łątka M., Łątka D. and West  B. J.: Loss of multifractality in migraine.  Submitted to Physical Review Letters. (03.2002).
 60. Glaubic-Łątka M., Łątka M., Łątka D., Bury W.: Fraktalna analiza szeregów czasowych uzyskiwanych z monitorowania prędkości krwi w naczyniach mózgowych – propozycja nowego podejścia do oceny fluktuacji w zapisie TCD. Neurol Nchir Pol 2003, (6).
 61. Glaubic-Łątka M., Łątka, Łątka D., Bury B., Pierzchala K.: Fraktalna analiza fluktuacji prędkości krwi w tętnicach środkowych mózgu w migrenie – doniesienie wstępne. Neurol Nchir Pol 2003, (6).
 62. Glaubic-Łątka M., Łątka M., Łątka D.: Fractal analysis of MCA flow velocity fluctuations in patients with vasomotoric disturbances. In: 7th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics May 26 – May 28, 2002 – Bern/Switzerland, abstr.
 63. West B.J., Łątka M., Glaubic-Łątka M., Łątka D.: Multifractality of Cerebral Blood Flow.  Physica A 318 (2003) 453– 460.
 64. Krzeszowiec T, Kołodziej W., Łątka D., Czerwiński K.: Krwawienia do OUN w przebiegu skazy krwotocznej.  W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Choroby naczyniowe mózgu.  Bydgoszcz 5-7 września 2002, abstr.
 65. Glaubic-Łątka M., Łątka M., Łątka D., Bury W., Pierzchała K.: Utrata multifraktalności szeregów czasowych prędkości krwi w tętnicach środkowych mózgu w migrenie. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 4-7 września 2002 r. Neurol Nchir Pol 2002, Supl.2, 36, 164, streszcz.
 66. Kołodziej W., Krzeszowiec T., Łątka D., Czerwiński K.:  Porażenie odwodzenia gałek ocznych jako pierwszy objaw krwotoku z pękniętego tętniaka PICA - opis przypadku. Przesłano do Neurol Nchir Pol (10.2002).
 67. Łątka D., Maj B., Radek M.: Sprawozdanie z  1-szych Międzynarodowych Frankfurckich Warsztatów Zaawansowanej Mikroanatomii i Chirurgii Podstawy Czaszki. Frankfurt n. Menem, 17-19.10.2002. Neurol Nchir Pol 2003, 37, 243-246.
 68. Glaubic-Łątka M., Łątka M., Łątka D., Bury W., Pierzchała K.: „Fraktalna sztywność” we fluktuacji prędkości krwi w tętnicach środkowych mózgu w migrenie. Przesłano do Aktualności Neurologiczne (12.2002).
 69. Łątka D., Kita P.: Sprawozdanie z  Praktycznego Kursu Mikrochirurgicznych Dostępów do Mózgu, Komór Mózgu i Podstawy Czaszki dla Neurochirurgów. Gainesville, Florida, USA 10-14.02.2003. Neurol Nchir Pol, 2003, 37(3), 751-755.
 70. Łątka M., Goldstein B., Łątka D. and West  B. J.: Dynamics of intracranial pressure. Submitted to Physical Review Letters (04.2003).
 71. Łątka M., Glaubic-Łątka M., Goldstein B., Łątka D. and West  B. J.: Fractal rigidity in migraine. Chaos, Solitons and Fractals. Vol 20/1 pp 165-170.
 72. Maj B., Łatka D., Krzeszowiec T.: Choroby krążków międzykręgowych, leczenie z zastosowaniem protezy dysku międzykręgowego na przykładzie dyskopatii szyjnej. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska, Katedra Mechaniki Stosowanej, 2004, Zeszyt nr 24, 159-163.
 73. Gzik M., Tejszerska D., Maj B.: Wielozadaniowy system badawczy do operacji mikrochirurgicznych -"HEDMED". Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska, Katedra Mechaniki Stosowanej, 2004, Zeszyt nr 24, 75-78.
 74. Łątka M., Kołodziej W., Łątka D., Goldstein B., West B.: Phase synchronisation in cerebral hemodynamics.  Submitted to Physical Review Letters.
 75. Łątka D., Kita P.: Praktyczne warsztaty prosektoryjne dla neurochirurgów “Mikrochirurgia tętniaków wewnątrzczaszkowych – ostatnie postępy”, St.Louis, USA 2004.05.01-05. Neurol Nchir Pol.2004, 38(3), 243-244.
 76. Maj B., Łątka D.: The whole skullbase specimen obtained from cadaver for microsurgical laboratory dissection. 2nd International Symposium on Microneurosurgical Anatomy. Antalya, Turkey, 30.09-03.10.2004, abstr.
 77. Łątka D.: Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. W: Bidziński J.: Historia Klinik i Oddziałów Neurochirurgii w Polsce. PTNch Warszawa, 2004, 105-106.
 78. Florczak F., Łątka D., Podgórski D., Gac G.: Analiza użyteczności resorbowalnej siatki kolagenowo-fibrynowej (Tacho-Comb) w uszczelnianiu pourazowych uszkodzeń opony na podstawie przedniego dołu czaszki, str. Neurol Nchir Pol 2004, 38(5), Supl.2, 89.
 79. Łątka M, Telenczuk B, Goldstein B, Kołodziej W, Łątka D, West BJ: Proceedings of IVth Scaling properties of cerebral hemodynamics. International Symposium: Fractals in Biology and Medicine , Ascona, Switzerland,  March 9-13, 2004, abstr.
 80. Turalska M, Kolodziej W, Łątka M, Łątka D, West BJ: Synchronization of RR-interval and arterial blood pressure oscillations in brain injury. Twenty-Eighth Annual Conference on Shock, Marco Island, Florida, USA.  June 4-7, 2005, abstr.
 81. Łątka M.,  Glaubic-Latka M. , Turalska M., Kolodziej W., Latka D. , West B.J.: Phase dynamics in cerebral autoregulation. 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morroco, June 18-25, 2005, abstr.
 82. Kołodziej W., Łątka M.,  Turalska M., Latka D., Czarnik T., Zub W., West B.J.: Cerebrovascular reactivity assessment in brain injury: A phase dynamics approach. International proceedings for 13th World Congress of Neurological Surgery, Marrakesh, Morroco, June 18-25, 2005. Medimont. Monduzzi Editore, Bologna: 2005, 143-147.
 83. Kołodziej W., Łątka M.,  Glaubic-Łątka M., Turalska M., Łątka D., West B.J.: Noninvasive cerebrovascular reactivity assessment. 10th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Padova, Italy, May 21 - 24, 2005, abstr.
 84. Łątka M, Turalska M, Glaubic-Latka M, Kolodziej W, Latka D, West BJ: Phase dynamics in cerebral auto-regulation. Am J Physiol Heart Circ Physiol (July 15, 2005).      
 85. Kołodziej W, Morawska I, Łątka D.: Rzadki przypadek włókniaka chrzęstno-śluzowatego kości ciemieniowej". NeurolNchirPol 2005, 39(5), 408-411.
 86. Czarnik T, Gawda R, Łątka D, Kołodziej W,  Sznajd-Weron K, Weron R: Non-invasive ICP measurement – is it possible? Preliminary report. Journal of Intensive Care.
 87. Maj B.: Warsztaty mikroanatomii podstawy czaszki i ćwiczenia labolatoryjne, maj 12-14, 2005, Laboratoria firmy Anspach, Palm Beach Gardens, Florida, USA. Przesłano do Neurol Nchir Pol (czerwiec 2005).
 88. Łątka D., Kita P.: „Chirurgiczne dostępy do podstawy czaszki” oraz „Techniki operacyjne z Mistrzami”- warsztaty prosektoryjne dla neurochirurgów. Saint Louis , Mo , USA , 14-16.04 oraz 02-05.06.2005.Sprawozdania. Przesłano do Neurol Nchir Pol (czerwiec 2005).
 89. Łątka D., Krzeszowiec T.: „Bryan” albo „Prestige” czy „Prodisc” – rozważania dotyczące techniki operacyjnej w różnych systemach artroplastyki szyjnej oparte o doświadczenie własne. Zjazd PTNCH Jastrzębia Góra 2005.
 90. Łątka D., Krzeszowiec T.: Użyteczność gąbki kolagenowej pokrywanej klejem fibrynowym (Tachocomb) w transpozycji i kotwiczeniu naczynia podczas operacji mikronaczyniowej dekompresji w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego. Zjazd PTNCH, Jastrzębia Góra 2005, str.
 91. Krzeszowiec T., Łątka D.: Resorbowalne klatki międzytrzonowe (Cornerstone HSR) w leczeniu dyskopatii szyjnej kręgosłupa – prezentacja metody i wstępna ocena jej wczesnych efektów. Zjazd PTNCH, Jastrzębia Góra 2005, str.
 92. Gac G., Kołodziej W., Podgórski D., Krzeszowiec T., Łątka D.: Bezpieczeństwo i użyteczność neuronawigacyjnej biopsji bezramowej w diagnostyce guzów mózgu. Własne wczesne doświadczenia. Zjazd PTNCH, Jastrzębia Góra 2005, str.
 93. Podgórski D., Gac G., Kołodziej W., Łątka D., Krzeszowiec T.: Wczesne kliniczne doświadczenia z nowym systemem dynamicznej stabilizacji międzywyrostkowej (DIAM) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zjazd PTNCH, Jastrzębia Góra 2005, str.
 94. Kołodziej W., Łątka D., Gawda R.: Śródoperacyjnie stwierdzone współistnienie oponiaka skrzydła kości klinowej i gruczolaka przysadki. Zjazd PTNCH, Jastrzębia Góra 2005, str.
 95. Gac G,, Krzeszowiec T., Łatka D.: Naczyniakotłuszczak - rzadki guz kanału kręgowego - opis przypadku i przegląd literatury - przesłano do druku Neurol Nchir Pol - wrzesień 05.
 96. Turalska M., Kolodziej W., Latka M., Latka D, West B.J.: Impaired baroreflex function in patients with severe brain injury, abstr.  
 97. Latka M, Turalska M, Kolodziej W, Latka D,West B: Wavelet assessment of cerebrospinal compensatory reserve and cerebrovascular pressure reactivity. Americal Physical Society Meeting, Baltimore, 13-17 March 2006.
 98. Turalska M, Latka M, Glaubic-Latka M, Kolodziej W, Latka D, Pierzchala K,West BJ: Cerebral Phase Dynamics IN Stroke and TIA Patients. 11th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics May 14 - 16, 2006, Düsseldorf , Germany .  
 99. Łątka D., Krzeszowiec T., Gac G.: Wykorzystanie neuronawigacji śródoperacyjnej z rejestracją czaszkową podczas przezustnej resekcji zęba obrotnika. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii PTNCH, Łódź,27-29.04.2006.
 100. Łątka D., Krzeszowiec T., Florczak Z., Gac G.: Fuzja śródoperacyjnej fluoroskopii z obrazem przedoperacyjnego TK jako nowoczesna, pewna i szybka metoda rejestracji pacjenta do operacji nawigowanej przeznasadowej stabilizacji kręgosłupa. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii PTNCH, Łódź,27-29.04.2006, str.
 101. Łątka D., Krzeszowiec T., Gac G., Maj B.: Pierwsze doświadczenia z wykorzystaniem nawigowanej przezskórnej wertebroplastyki z użyciem rejestracji w oparciu o fuzję śródoperacyjnej fluoroskopii z przedoperacyjnym TK (Fluoromerge®). XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii PTNCH, Łódź,27-29.04.2006, str..
 102. West BJ, Latka M, Kolodziej W, Latka D, Zub L:  Wavelet assessment of cerebrospinal compensatory reserve and cerebrovascular pressure reactivity. Submitted to: Critical Care Medicine.  
 103. Latka M., Turalska M, West B., Kolodziej W, Latka D.: ASSESSMENT OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN TRAUMATIC BRAIN INJURY. 26 Army Conference, Orlando, FL. November  27-30, 2006.
 104. Łątka D., Krzeszowiec T.: Kwalifikacja pacjentów do artroplastyki szyjnej kręgosłupa - doświadczenia własne. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNCH - Wisła 10-12.05.2007, str.
 105. Małgorzata Turalska, Łątka Mirosław, Waldemar Kołodziej: Zastosowanie transformanty falkowej do oceny barorefleksu u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami mózgu. XV Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i inżynieria medyczna”. Wrocław 12-15.09.2007. , str.
 106. Czarnik T, Gawda R, Łątka D, Kołodziej W,  Sznajder-Weron K, Weron R: Zależności patofizjologiczne między ciśnieniem śródczaszkowym, ciśnieniem śródgałkowym oraz średnim ciśnieniem tętniczym u pacjentów z ciężkimi zespołami krwotocznymi mózgu ze szczególnym uwzględnieniem ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 107. Dariusz Łątka, Tomasz Krzeszowiec, Paweł Kita, Bartłomiej Gwiżdż, Michał Kilian: Wstępne wyniki leczenia pacjentów przy użyciu artroplastyki kręgosłupa szyjnego. . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r. ,str.
 108. Małgorzata Turalska, Bartłomiej Gwiżdż, Mirosław Łątka, Dariusz Łątka: Zastosowanie transformaty falkowej do oceny autonomicznego układu nerwowego u pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami mózgu. . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 109. Dariusz Łątka, Paweł Kita, Zbigniew Florczak, Bartłomiej Gwiżdż, Michał Kilian. Użyteczność neuronawigacji śródoperacyjnej w operacjach klipsowania tętniaków tętnicy okalającej. . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 110. Michał Kilian, Bartłomiej Gwiżdż, Tomasz Krzeszowiec, Dariusz Łątka: Wewnątrzoponowy tłuszczak piersiowego odcinka kanału kręgowego. Opis przypadku. . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 111. Tomasz Krzeszowiec, Dariusz Łątka, Bartłomiej Gwiżdż, Michał Kilian: Zastosowanie resorbowalnych klatek międzytrzonowych w leczeniu dyskopatii szyjnej. . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 112. Waldemar Kołodziej, Wojciech Lesław Zub, Mirosław Łątka,Dariusz Łątka:     Badanie różnicy fazy chwilowej w zapisie ciśnienia tętniczego i ciśnienia śródczaszkowego u pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych i z ciężkimi krwotokami mózgowymi. . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 113. Zbigniew Florczak, Dariusz Łątka, Paweł Kita, Dariusz Podgórski, T.Krzeszowiec: Plastyka pierścienia włóknistego i więzadła żółtego po sekwestrektomii lędźwiowej przy użyciu Tachocombu – doniesienie wstepne.  . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 114. Paweł Kita, Dariusz Łątka, Tomasz Krzeszowiec, Bartłomiej Gwiżdż, Michał Kilian: Oponiaki środkowego i tylnego dołu czaszki w 10-letnim materiale Oddziału Neurochirurgii w Opolu. . XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Szczyrk, 20-23.09.07r., str.
 115. Czarnik T., Gawda R., Kolodziej W., Latka D.,Sznajd-Weron K., Weron R: Associations between intracranial pressure, intraocular pressure and mean arterial pressure in patients with traumatic and non-traumatic brain injuries. Injury, Int. J. Care Injured 40 (2009) 33–39102.2
 116. Łątka D.: Implanty śródoperacyjne - ekonomiczne aspekty funkcjonowania wysokospecjalistycznego Oddziału Zabiegowego. Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów i Klubu Torakochirurgów Polskich , Wisła 5-7.03.2009, - str.
 117. Latka D., Krzeszowiec T.: Resoluble interbody cages for anterior cervical fusion – preliminary report. XIV World Congress of Neurological Surgery of the WFNS, Aug 30-Sep 4  2009, Boston, Ma, USA – str
 118. Latka D., Krzeszowiec T.: Cervical arthroplasty as an alternative to arthrodesis following anterior decompression – self experience of four different total disc replacement systems. XIV World Congress of Neurological Surgery of the WFNS, Aug 30-Sep 4  2009, Boston, Ma, USA – str
 119. Latka M, Turalska M, Latka D,  West BJ, Czosnyka M:  Influence of arterial blood pressure variability on cerebral hemodynamics of TBI patients. XIV World Congress of Neurological Surgery of the WFNS, Aug 30-Sep 4  2009, Boston, Ma, USA – str.

Podręczniki, monografie, rozprawy:
 1. Łątka D.: Analiza trendów epidemiologicznych i wybranych czynników klinicznych u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych leczonych w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Śl.A.M. w Bytomiu w latach 1984-1994. Rozprawa Doktorska - Śląska Akademia Medyczna 1996.
 2. Hendryk St., Łątka D., Mrówka R.: Wpływ wybranych czynników na śmiertelność u chorych z urazem czaszkowo-mózgowym ze szczególnym uwzględnieniem urazu wielonarządowego. W Wroński J., Abraszko R., Chodorski J. Wybrane problemy urazów wielonarządowych. Fundacja - Polski Przeglad Chirurgiczny. Wrocław 1997, 120-125.
 3. Mrówka R., Hendryk S., Łątka D.: Omental transposition to the ischemic brain: a critical review of 60 patients. In Goldsmith H.S. The Omentum: Aplication to Brain and Spinal Cord. Forefront Publishing U.S.A., 2000; Chapter 10, 143-152.
 4. Łątka D.: Nowoczesne zarządzanie wysokospecjalistycznym oddziałem zabiegowym w dobie reformy ochrony zdrowia. Praca Dyplomowa. Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wrocławiu 2001.

Współpraca:
 1. Broniszewska K.: ZASTOSOWANIE STATYSTYKI FRAKTALNEJ W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ. Praca Magisterska, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Fizyka/ Inżynieria biomedyczna, Wrocław 2002.
 2. Lewicka L.: MULITIFRAKTALNE WŁAŚCIWOŚCI SYGNAŁÓW BIOLOGICZNYCH. Praca Magisterska, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Fizyka/ Inżynieria biomedyczna, Wrocław 2002.
 3. Kołodziej W.: BADANIE RÓŻNICY FAZY CHWILOWEJ W ZAPISACH CIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ŚRÓCZASZKOWEGO U PACJENTÓW PO CIĘŻKICH URAZACH CZASZKOWO-MÓZGOWYCH I Z CIĘŻKIMI KRWOTOKAMI SAMOISTNYMI. Rozprawa Doktorska. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.